dinsdag 31 maart 2015

Een goddelijke leraar

zaterdag 28 maart 2015

De deur van mededogen

Het lijkt wel of er steeds meer ellende op ons afkomt. Oorlogen, vluchtelingen , terrorisme, uitputting van onze aarde, rijken die steeds rijker worden en  steeds meer arme mensen aan de andere kant. Dieren die uitgebuit en in gruwelijke omstandigheden moeten leven. 

En het  lijkt ook wel of we er  een beetje murw van worden. Een soort collectieve moeheid. 

Als boeddhist zeg ik regelmatig:"Ik beloof alle levende wezens te redden." En dat houdt voor mij in dat ik beloof om me niet van de ellende af te keren. 
En natuurlijk zit daar de filosofie achter dat ik niet afgescheiden ben van alles wat om me heen is. 
Dat als ik mezelf red, ik tegelijkertijd alles en iedereen om me heen red. Dus ik moet eerst  mijn eigen ellende onder ogen zien. Dat kleine ikje bekijken dat me er nog van weerhoudt verlicht te leven.  
Het ikje dat zich soms af wil sluiten voor alle ellende. Dat moe wordt van al die toestanden. Maar ook het ik dat verontwaardigd en boos wordt op bijvoorbeeld de mannen van Boko Haram die kleine meisjes verkrachten. Of kwaad word van de Shell mensen die complete natuurgebieden verwoesten. Want dan distancieer ik me ook. Dan redeneer ik ook  in "zij versus ik".


Alle levende wezens redden betekent voor mij  dus  om me niet af te scheiden, maar juist te voelen dat ik alles en iedereen ben, dat ik daar niet los van ben. Dat ik het varken ben in de bio- industrie. Maar ook de boer die dat varken laat lijden. Dat ik  de Isis -striijder ben en ook de vluchteling. Dat ik de topmanager ben van een bank met een salaris van meer dan €8000,- per maand. En ook de bijstandsmoeder die elke keer weer een stukje maand overhoudt. 

Een enorme inspiratie voor mij is het bekende gedicht van Thich Nath Hanh : "Noem me bij mijn ware namen." Een gedicht dat me tot tranen toe roert en zo hartverscheurend mooi eindigt met de zin: 'dat de deur van mijn hart open kan blijven. De deur van mededogen".

Noem me bij mijn ware namen.

Zeg niet dat ik morgen zal vertrekken, 
want vandaag zelfs kom ik voortdurend aan.

Kijk goed: ik arriveer elke seconde 
als een knop aan een lentetak, 
als een jong vogeltje met tere vleugels, 
dat leert zingen in zijn nieuwe nest, 
als een rups in het hart van een bloem, 
als een juweel verborgen in een steen.

Ik blijf komen om te lachen en te huilen, 
te vrezen en te hopen. 
Het kloppen van mijn hart is de geboorte en de dood van al wat leeft.

Ik ben het eendagsvliegje dat zich vlak boven de rivier ontpopt en ik ben de vogel die, als de lente komt, bijtijds arriveert om het vliegje op te eten. 

Ik ben de kikker die vrolijk rondzwemt in het heldere water van de vijver en ik ben de ringslang die onhoorbaar nadert en zich met de kikker voedt.  

Ik ben het kind in Oeganda, vel over been, 
mijn benen zo dun als bamboestokjes 
en ik ben de wapenhandelaar 
die dodelijke wapens aan Oeganda verkoopt.

Ik ben het twaalfjarig meisje, 
vluchteling op een klein bootje, 
dat overboord springt, 
na verkracht te zijn door een zeerover. 
En ik ben de zeerover, mijn hart nog niet in staat tot liefde en begrip.

Ik ben een lid van het Politbureau, 
met onbeperkte macht in mijn handen. 
En ik ben de man die, langzaam stervend in een heropvoedingskamp, zijn "bloedschuld" aan zijn volk moet betalen.

Mijn vreugde is als de lente, zo warm 
dat zij bloemen doet bloeien langs alle paden van het leven. 
Mijn pijn is als een rivier van tranen, zo vol 
dat zij vier oceanen vult.

Alsjeblieft, noem me bij mijn ware namen 
zodat ik al mijn huilen en lachen tegelijk kan horen, 
zodat ik kan zien dat mijn vreugde en pijn één zijn.

Alsjeblieft, noem me bij mijn ware namen, 
zodat ik kan ontwaken 
en de deur van mijn hart open kan blijven, 
de deur van mededogen.
Thich Nath Hanh


(Ook gepubliceerd in het BD (http://boeddhistischdagblad.nl/42250-de-deur-van-mededogen/)

dinsdag 24 maart 2015

ABN Amro

Het wordt misschien tijd om eens te veranderen van bank.....?
ABN Amro dat nog steeds in handen is van de Nederlandse Staat heeft het topmanagement vorig jaar een loonsverhoging van €100.000 toegekend. Dat heeft de bank  bekendgemaakt in een toelichting op het beloningsbeleid. Ook gepubliceerd in het BD 
http://boeddhistischdagblad.nl/42086-het-wordt-tijd-om-te-veranderenvan-bank/

zondag 22 maart 2015

Tramhokje, jongeren en een mobieltje

dinsdag 17 maart 2015

Niets doen

Cartoon over 'niet-doen' of niets doen. Een begrip dat vaak wordt gebruikt in zen en gebaseerd is op 'Wu wei '. Wu wei is een grondhouding in het taoïsme. De letterlijke betekenis van wu wei luidt: "niet handelen tegen de aard der dingen in". Je zou het ook kunnen omschrijven als "handelen door niet te handelen".

zaterdag 14 maart 2015

Fijn thuis komen


Ook gepubliceerd in het Boeddhistisch Dagblad. http://boeddhistischdagblad.nl/41729-het-boeddhisme-de-man-de-hond-en-de-vrouw/

Zomaar een vraagje..

woensdag 11 maart 2015

Vrienden van het boeddhisme

De stichting Vrienden van het Boeddhisme (één van de oudste boeddhistische stichtingen in Nederland, die diepgaande en goede artikelen over het boeddhisme publiceert, heeft donateurs nodig. Deze cartoon heb ik gemaakt om hun actie kracht bij te zetten.

zaterdag 7 maart 2015

Onder een boom zitten

Ook gepubliceerd in het Boeddhistisch Dagblad. http://boeddhistischdagblad.nl/41450-een-mooie-dag-in-maart/

Moestuin-momentje