vrijdag 31 januari 2014

Hoe is die boeddha eigenlijk uit dat paleis ontsnapt?


Cartoon over de boeddhistische geestelijke verzorging in de gevangenis. (Boeddha in de bajes 3). Het verhaal over de historische boeddha is dat hij geboren werd als een prins in een groot paleis. En daar niet uit mocht van zijn ouders, zodat hij niet met alle ellende van de wereld geconfronteerd zou worden. Maar op een keer ontsnapte hij toch...

Mediatie in de bajesBoeddha in de bajes..

dinsdag 28 januari 2014

Bevrijding in de bajesCartoon over Boeddhistische Geestelijke Verzorging in de bajes.  'Bevrijding' heeft hier (natuurlijk)een dubbele betekenis. (Dit voor de niet-zennies). Met het woord 'bevrijding ' wordt in het boeddhisme het bevrijden uit onwetendheid, begeerte en haat/woede bedoeld.

Vrijheid
Cartoon over de Boeddhistische Geestelijke Verzorging in de bajes. . 'Vrijheid' is in het boeddhisme een bekende term. Wanneer ben je 'vrij'? Zowel in filosofisch als in boeddhistisch opzicht een interessante vraag.

donderdag 23 januari 2014


Cartoon over het 'ongedeelde zelf'. In zen wordt dmv koans geoefend in de ervaring van geen onderscheid tussen subject en object. Oftewel geen onderscheid tussen 'ik' en ander.  Ik las vanochtend een stuk wat over dat onderwerp ging, en toen schoot me deze cartoon te binnen. 

dinsdag 21 januari 2014

Welkom


Cartoon bij een column van Joop Hoek. Over 'pakketjes' die mensen je kunnen brengen.
'Het kan altijd gebeuren dat er iemand bij je voor de deur staat om iets te brengen. Niet zomaar een pakje maar een boodschap of een kritische mededeling. Iemand die je aanspreekt op je gedrag of motieven. Of dat er iemand naast je zit in een gezelschap en jouw ideeën of leefwijze op luide wijze bekritiseert. Die de wijze waarop jij je leven inricht maar waardeloos vindt en dat niet onder stoelen of banken steekt.'
http://boeddhistischdagblad.nl/ik-heb-nog-duizend-kilo-geduld-te-oefenen-en-wijsheid-te-vergaren/


Niets doen


Cartoon over 'niet-doen' of niets doen. Een begrip dat vaak wordt gebruikt in zen en gebaseerd is op 'Wu wei '. Wu wei is een grondhouding in het taoïsme. De letterlijke betekenis van wu wei luidt: "niet handelen tegen de aard der dingen in". Je zou het ook kunnen omschrijven als "handelen door niet te handelen".

Heeft een hond boeddha-natuur?


Cartoon naar aanleiding van de klassieke koan MU. De vraag is: Heeft een hond boeddhanatuur? In het Boeddhistisch Dagblad plaatste Andre Baets 5 dagen geleden een foto van een kop van een kat met het opschrijft: 'has the dog buddhanature? En daaronder: NO! En dat heeft me geïnspireerd om deze cartoon te maken.